среда, 25 мая 2016 г.

Projekotwanie sztachetki PVC na plot i bramę ze sztachetek nie potrzebuje pozwolenia na to oraz raportowania tego faktu gminie wyjąwszy szczególne wypadki.

Projekotwanie ogrodzenie z plastiku na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowa nie potrzebuje pozwolenia na budowę ani zgłaszania tego faktu starostwu powiatowemu prócz wyjątkowych wypadków.

Sztachety PVC na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowa nie przekraczające poziomu 2,2 m stawiane pomiędzy dwoma graniczącymi nieruchomościami nie zadają żadnych formalności biurowych. Tyczy się to również ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń blisko dróg prywatnych oraz wew. nie będących drogami generalnymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia sztachety PCV na ogrodzenie i furtkę sztachetowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym albo urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu stawiania ogrodzenia powinno zawierać formę ogrodzenia, metodę zrealizowania jego montażu oraz proponowany dzień zapoczątkowania budowy.
  5. Prócz zgłoszenia trzeba dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania posiadłością w zamiarach budowlanych a także jeżeli jest to zadane przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Czasem do stawiania ploty z plastiku na ogrodzenie i bramkę sztachetowa wymagane są dodatkowe uzgodnienia tj. np. aprobata zarządcy drogi na lokalizacje zjazdu.

Stawianie płotu można rozpocząć po 30 dobach od zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile urząd nie wniesie wcześniej protestu. Sprzeciw może zaistnieć w sytuacji, kiedy planowane ogrodzenia z PCV na plot i bramę sztachetowa jest nieprawidłowe z ustaleniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej szosy. W sytuacji kiedy proponowane ogrodzenia z plastyku na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowaprzypuszczalnie może grozić bezpieczeństwu ludzi bądź mienia, np. przez utrudnianie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować załatwienia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu stawiania płotu jest ważne przez czas dwóch lat. Brak zaczęcia prac przez ów czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia oraz w przypadku chęci wybudowania ogrodzenia potrzebne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий